O firmie

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto, musi wywiązywać się z obowiązków wynikających z kodeksu pracy i innych aktów prawnych regulujących jego współdziałanie z pracownikami.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że obowiązków tych jest bardzo dużo, a obowiązujące przepisy ulegają częstym zmianom. Wiemy, jak ważne jest doradztwo i wsparcie ze strony profesjonalistów działających w tej branży.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, stworzyliśmy firmę PROAKTA, która prowadzi całokształt działań związanych z zatrudnieniem pracowników.

Zadania te wykonujemy dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie Cieszyna, Skoczowa, Wisły, Ustronia, a także innych miejscowości województwa śląskiego.

Firma PROAKTA oferuje usługi z zakresu bhp, kadr i płac. Prowadzi szkolenia bhp, doradztwo i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy. Wykonuje profesjonalnie i kompleksowo wszystkie obowiązki, wynikające z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.Możliwość komentowania jest wyłączona.