Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie Art. 226.Kodeksu pracy, każdy pracodawca
1)    ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2)    informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Co to jest ryzyko zawodowe?

Definicja oceny ryzyka zawodowego została określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z późn. zm.).

Zgodnie z § 2. pkt 7 w/w rozporządzenia, ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

Ryzyko zawodowe występuje na każdym stanowisku pracy i każdy pracownik jest narażony na zagrożenia związane z wykonywaniem określonej pracy. W związku z tym, każdy pracodawca jest zobowiązany do wykonania oceny ryzyka zawodowego.

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?

W ramach oceny ryzyka zawodowego przeprowadza się:

  • identyfikację zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
  • ocenę poziomu tych zagrożeń,
  • opracowanie planu poprawy warunków pracy.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego wiąże się z opracowaniem stosownej dokumentacji, która określa:

  • poziom występujących zagrożeń,
  • sposób ich  ograniczania (a jeśli to możliwe wyeliminowania),
  • zasady ochrony przed tymi zagrożeniami.

WAŻNE!

Po wykonaniu powyższych czynności należy zapoznać pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego i sposobami ochrony przez zagrożeniami.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Warto wiedzieć. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.